Folder na hasło

Jak zablokował folder na hasło przed niepowołanymi osobami

1. Zrób nowy folder ( nazwij go jak chcesz)
2. W środku zrób nowy plik tekstowy ( TXT )
3. Skopiuj do niego to:

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309Dgoto UNLOCKif NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIR
Mecho Napewno chcesz Zablokowac ten folder??? (Y/N)
set/p „cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK


if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo ERROR.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D
attrib +h +s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D
echo Folder zablokowany
goto End
:UNLOCK
echo Wpisz haslo do odblokowania folderu
set/p „pass=>”
if NOT %pass%== darkwarez goto FAIL
attrib -h -s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D
ren „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309DPrivate
echo Folder Odblokowany Pozytywnie
goto End
:FAIL
echo Nieprawidlowe haslo
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Folder Zalozony pozytywnie
goto End
:End

4. Po skopiowaniu odszukaj tą linijkę:

if NOT %pass%== 1234567 goto FAIL

„1234567” – to jest hasło do odblokowania folderu, zmień je na swoje. 

5. Później zapisz plik textowy i zmień jego nazwę na „locker.bat „.
6. Idź do folderu i naciśnij na locker.bat , powinien się pokazać nowy folder (Private).
7. Skopiuj jakieś pliki do folderu (Private).
8. Naciśnij na locker.bat, program sie spyta „Na pewno chcesz Zablokować ten folder???”.
9. Nacisnj „Y” żeby zablokować folder (po zablokowaniu folder z naszymi danymi zniknie).
10. Jeśli chcesz odblokować folder to naciśnij na locker.bat i wpisz hasło zmienione wcześniej.

 

Komentowanie i pingowanie zostały wyłączone.

Komentowanie wyłączone.